Услуги

Бизнес сфери на компетентност

В повечето ИТ проекти, задълбочените познания за технически платформи и системи е толкова важно, колкото и разбирането на бизнес процесите в една организация. Действайки като мост между бизнеса и ИТ персонала, ние придобихме опит в много области, което ни помага да осъзнаваме в дълбочина нуждите на нашите клиенти. Нашият приоритетни сфери са:

Умения

ИТ управление и консултиране

Системен анализ

Разработка на софтуер и уеб решения

Използвайки изпитани методологии, ние сме способни да доведем до успешен край всички дейности по разработка на софтуер и уеб решения, включващи: анализ на нуждите, проектиране, разработка, тестване, документиране и поддръжка.

Business Intelligence

Обратно горе

Технически умения

Обратно горе