За нас

Услуги

Някои от основните професионални услуги, които предлагаме, включват управление и координиране на ИТ проекти, одит на информационни системи, организиране и преструктуриране на ИТ ресурси, изграждане и описване на бизнес процеси. Ние имаме сериозен опит в системния анализ и проектиране, избор на продукти, оценка на риска и други. Ние подкрепяме нашите клиенти във важни ИТ проекти, като например въвеждането на системи, миграцията и промяна на основни системи, създаване на middleware системи, внедряването на Business Intelligence и Reporting решения.

Опитваме се да бъдем посредник между бизнес потребителите и ИТ специалистите. Когато бизнес мениджърите третират ИТ отделите като "необходимо зло", а ИТ отделите постоянно се оплакват от "винаги променящите се и често противоположни изисквания", ние оказваме помощ и предлагаме общ език за двете страни.

Ако искате да се запознаете по-подробно с нашите области на компетентност, моля, посетете страницата с нашите услуги.

Продукти

Ние предлагаме познания в проектирането, изграждането и поддръжката на редица ИТ решения, включващи цялостни Уеб сайтове, ERP системи, приложения за миграция на данни и различни бизнес приложения.

Изградили сме портфейл от услуги, който е ориентиран изцяло към нуждите на нашите клиенти. Ние помагаме на бизнеса като предоставяме качествени и прецизни ИТ системи.

Нашите продукти са гъвкави и многостранни, и покриват решаването на различни корпоративни проблеми - както за малки и средни компании, така и за големи организации.

В страницата с нашите продукти ще откриете подробно представяне на някои от системите, които сме изградили.