SolidBase

Overview

SolidBase е гъвкава и разширяема система, изградена според изискванията на бизнеса.

Възможностите за промени според нуждите са ключов елемент в архитектурата на SolidBase.

Данните са организирани с използването на един основен елемент, наречен "обект". Всеки обект, част от информационната структура на компанията (например клиент, поръчка, фактура, мрежа, уеб сайт и др.) може да бъде изобразен в SolidBase със специфичните си атрибути (характеристики). Обектите в системата формират йерархична дървовидна структура за ефективна организация и интуитивен достъп.

Тази архитектура означава, че всички типове данни, функции и процеси, могат да бъдат управлявани през един-единствен, централизиран и достъпен отвсякъде уеб-базиран интерфейс. Гъвкавостта на SolidBase увеличава ефикасността и намалява времето и цената за разработка.

Обратно горе

SolidBase опашки

Опашките в SolidBase са стандартен модул, който предлага пълно покритие и управление на потоците от данни в дадена организация.

Опашката е контейнер за подобни артикули, като например задачи, заявки, фактури, обаждания, програми, посещения на сайтове и т.н. Всеки индивидуален артикул представя съответно действие като на практика всяко едно действие може да бъде представено по този начин. Всеки артикул от дадена опашка има подобни характеристики, например идентификационен номер, начална дата, крайна дата, клиент, служител, статус, приоритет и др.

Опашките образуват цялостна прозрачна система, с която оперират, както дадената организацията, така и нейните клиенти. Всеки клиент може лесно да бъде информиран за дейностите на компанията и да дава своите мнения и оплаквания. От друга страна, SolidBase осигурява на служителите на организацията модерно решение за управление, което гарантира високо ниво на комуникация и доставка на услуги.

Обратно горе

Сценарии на употреба

Благодарение на своята гъвкава архитектура, SolidBase може да бъде приложена в множество сфери:

Обратно горе

Характеристики

Обратно горе

Технически параметри

SolidBase е .NET базирана технология, която се състои от следните компоненти:

Обратно горе

Реализации

Обратно горе

Системни изисквания

Сървър

Хардуер Intel x86-compatible 32 / 64 bit

Платформа Windows Server 2000 / 2003 с Microsoft .NET Platform Runtime

Сървър за бази данни Microsoft SQL Server 2000 / 2005

Уеб сървър Internet Information Services 5 / 6

Клиент

Уеб браузър Съвременен Уеб браузър

Обратно горе