Report Express

Преглед

Базирана на LifecycleDM технология, Report Express е система за управление на отчети и анализи, която покриваща:

Обратно горе

Характеристики

Обратно горе

Технически параметри

Като основа, Report Express е тясно интегриран с архитектурата на LifecycleDM като я доразвива с възможности за изготвяне на отчети. Системата добавя нови компоненти към архитектурата - Уеб базиран Портал и Уеб услуга за генериране на отчети (RGWS - Report Generation Web Service). RGWS превръща Report Express в SOA решение, което е способно да взаимодейства с различни системи на различни платформи, предоставяйки своя стандартизиран интерфейс за генериране на отчети. За представянето на отчетите в различни файлови формати се използват инструментите (Actuate) Formula One tools – e.Report Engine и e.Spreadsheet Engine. Каталогът за отчети (Report Catalog) е малко Уеб базирано приложение, което предоставя контролиран достъп на крайните потребители до генерираните отчети в зависимост от тяхното местонахождение, отдел и длъжност. По този начин значително се намаля броя на потребителите, които натоварват Report Express.

Обратно горе

Реализации

През 2007 г. в Societe Generale Експресбанк бе завършен успешно проект по смяната на основната информационна система. Като част от този проект, RCC Solutions внедриха Report Express с цел да се покрият нуждите от регулаторни, управленски и други видове отчети, базирани на данни, които се извличат от основната информационна система на банката.

Обратно горе

Системни изисквания

Server

Хардуер Intel x86-compatible 32/64 bit

Операционна система Windows / UNIX / Linux

Сървър за бази данни Oracle 9i / 10g

Сървър за приложения J2EE Application Server (BEA WebLogic, Tomcat, JBoss или друг)

Допълнителен софтуер Actuate Formula One reporting engines

Клиент

Уеб браузър Съвременен Уеб браузър

Обратно горе