ProDoc

Преглед

ProDoc (Project Documenting) е Уеб система, насочена към организиране, управляване и документиране на проекти. Тя представлява гъвкава платформа, която може да бъде приспособена за всякакъв вид проекти и ще ви помогне да не се загубите в тоновете проектна документация и събития. Независимо дали сте проектен мениджър, координатор, анализизатор, технически или бизнес консултант, разработчик на софтуер или друг вид специалист - ако участвате активно в даден проект, то ProDoc може да бъде безценен инструмент. Системата е полезна за всеки, който:

В системата на едно място се организират документи, събития, кореспонденция, записки и всякакъв друг вид данни. Информацията е разделена на т.нар. обекти, като потребителите могат сами да настройват какви обекти и атрибути са характерни за даден проект. По този начин системата едновременно може да се използва за проекти от най-различно естество.

Най-важното условие за една такава система е бързото намиране на необходимата информация. Затова и сред най-съществените качества на ProDoc са интуитивния потребителски интерфейс и мощната търсачка. Обектите, които се отнасят за даден проект, могат лесно да бъдат преглеждани по дати, по типове или по атрибути. От своя страна интелигентните алгоритми на търсачката гарантират прецизно извеждане на резултатите като осигуряват търсене по описание, по тагове, по стойности на атрибути, по имена на документи. Вградено е търсене дори и в самите документи.

Обратно горе

Сценарии на употреба

В система ProDoc на практика потребителите сами конфигурират какво да съхраняват и организират в нея. Това означава, че възможните сценарии за употреба на системата са неограничени. По-долу ще изброим 5 примерни имплементации на системата, които далеч не затварят, а само загатват за нейния широк кръг на употреба:

Обратно горе

Възможности

Обратно горе

Технически параметри

ProDoc е система, базирана на Joomla!, а функционалността на потребителската и административната част е изцяло капсулована като компонент. За използването на системата е необходим HTTP Server (например Apache) с PHP и MySQL.

Обратно горе