MSD

Преглед

MSD (Management of Service Delivery) е ERP система за управление, обслужване и контрол в заведения за предлагане на услуги. Обект на автоматизация са процесите, протичащи в тези заведения. Системата е насочена основно към подобряване и развитие на най-важния аспект от дейността на тези заведения – процеса на обслужване на клиентите.

Освен, характерната за повечето складове системи, поддръжка на номенклатури, доставки и продажби, в MSD са заложени иновативни подходи. Te решават редица проблеми, свързани с управлението на работния график и резервирането на услуги. В основата на системата е заложена резервацията, около която са изградени връзките и ограниченията между "участници" в процеса - услуга, клиент, служител, работен график и работно място/уред.

MSD се отличава с приятен и интуитивен интерфейс с бърза и лесна навигация. Тъй като системата е уеб-базирана, тя предлага удобни възможности за работа в локална мрежа с различни нива на достъп за различните служители, като изисква само еднократна инсталация на един от компютрите в мрежата.

Едно от основните предимства на системата е фактът, че тя е базирана изцяло на безплатни технологии и не се налага закупуването на какъвто и да е допълнителен софтуер. Всички необходими платформи се инсталират лесно и автоматично повреме на инсталацията на програмата.

За по-подробна информация, може да посетите уеб сайта на MSD.

Обратно горе

Сценарии на употреба

MSD може да се използва, както в локален, така и в мрежови режим.

Системата има универсален характер и е предназначена за автоматизиране управлението на обслужването в широк кръг заведения за услуги:

Обратно горе

Възможности

Сред основните възможности на MSD са:

Обратно горе

Технически параметри

MSD е .NET базирана система, която се сътои от следните компоненти:

За по-подробна информация, може да посетите уеб сайта на MSD.

Обратно горе