LifecycleDM

Преглед

Информацията е един от най-важните активи на всяка организация. Въпреки това, често информацията се съхранява в множество по-стари и по-нови системи, което затруднява ефективния достъп до нея, или бизнесът и ИТ служителите имат различни гледни точки относно управлението й. Това води до трудни ситуации, когато има нужда информацията да се преобразува в знания, но всичко, което организацията има, са разнородни източници на данни.

LifecycleDM е мощна система за управление на данните, която помага на организациите да управляват информационните си активи. Някои от предимствата на продукта са:

Обратно горе

Сценарии на употреба

Обратно горе

Характеристики

Обратно горе

Технически параметри

Архитектурата на LifecycleDM се базира на концепцията за интегриране на целия процес по пренос на данни в СУБД. Системата се състои от 2 основни компонента:

Обратно горе

Реализации

През 2007 г. в Societe Generale Експресбанк бе завършен успешно проект по смяната на основната информационна система. Като част от този проект, RCC Solutions внедриха LifecycleDM като част от системата Report Express за дневно извличане на данни от базата данни на основната информационна система, тяхното преобразуване и зареждане в специална база данни, проектирана за нуждите на регулаторните и управленски отчети на банката. В допълнение LifesysleDM се използва за "захранване" на други информационни системи чрез зареждане на информация директно в техните бази данни или генериране на специфични файлове.

Обратно горе

Системни изисквания

Сървър

Хардуер Intel x86-compatible 32/64 bit

Операционна система Windows / UNIX / Linux

Сървър за бази данни Oracle 9i / 10g

Сървър за приложения J2EE Application Server (BEA WebLogic, Tomcat, JBoss or other)

Клиент

Уеб браузър Съвременен Уеб браузър

Обратно горе